Skogsservice M. Björk

Skogsservice M. Björk utför manuella skogsvårdsarbeten i Vasa med omnejd. Ring, skicka SMS eller e-posta!

Skogsservice M. Björk suorittaa metsänhoitopalveluita Vaasan seudulla.

Martin Björk: 041-4331012

martin.bjork11@hotmail.com 

Facebook: Skogsservice M. Björk

FO-nummer 2682512-3

 

Trädfällning /Är terassen skuggig? Har du rötskadade träd? Jag fäller gårdsträd, problemträd, utför tomthuggning m.m.

Röjning / Skogen växer bättre och ger en snabbare och större avkastning då röjning utförs. Skogen står också bättre mot stormar. En tidigare utförd röjning är förmånligare i jämförelse med en senare.

Skogsplantering / Efter förnyelseavverkning är en nyplantering på sin plats. Det är viktigt att planteringen utförs på rätt sätt med trädslag som lämpar sig för marken. Markens bördighet bestämmer valet av trädslag.

Puunkaato / Onko terassi varjossa? Löytyykö lahoja puita? Kaadan pihapuut, ongelmapuut ja suoritan tonttihakkuita y.m.

Raivaus / Metsä kasvaa paremmin kun vesakko poistetaan ja puut harvennetaan ajoissa ja oikeaan tiheyteen.

Metsänistutus / Uudistushakkuun jälkeen on tärkeää että istutus tehdään oikealla tavalla ja sopivilla puulajeilla.